Fostsatt på Farfar/ fyrar

Denna fyr var farfars första fyr  1905-1906 Garpen Fyrplats i Kalmarsund. Där jobbade han som extra fyrbiträde Ett hårt jobb jobbade dygnet runt med lite vila innan han gifte sig med farmor fick han dela rum med  biträderna där . De fick ta hand om  allt som tillhörde dem lappa och laga och fixa mat de måste se propra ut de var ju stadsanställda
Fyrplats på Kapelludden på Ölands ostkust, Östersjön. Fyrplatsen bytte 1884 namn från Ölands Östra till Kapelludden. Där arb han 1906-11-01 - 1911-02-24 som extra fyrbiträde  Under tiden träffade han min Farmor  och de gifte sig 1908  Farmor var ju van att bo med fyrkarl hon var ju Fyrmästar dotter   de fick sitt första barn 1909 MIn faster Brita även hon gifte sig senare med  Fyrmästare 
1906-1916  arbetade han som fyrbiträde på Långejan på Öland   !911 kom min far till världen
Här är på Långe jan Fyrbiträde familjen ett foto jag älskar  Faster Brita  Min far i farmors knä och min Farfar
se så stolt han är
storkläppen Fyrplats i havsbandet c:a 8 M NO Västervik då blev Farfar fyrvaktare  ni märker att det var en långutbildning  där arb han från 1916-1918  då har två barn till kommit till världen Farbraor knut och faster Ebba
 

 
Ebba ,Knut,Alf och Brita   på stor kläppen
Högby fyr är en fyrplats belägen på en udde cirka tre kilometer öster om Löttorp på norra Öland. Där jobbade han från 1918-1923  snart blir han utbildad till Fyrmästare  1923-1932 var farfar färdig Fyrmästare det högsta man kan bli då återvänder han åter till storkläppen   Det lilla farmor berättade eller vad jag komihåg så neg fyrfolket åt henne och buggade precis det hon fått gjort i många år ,  Samt minns jag hon berättade att det var på storkläppen hon trivdes mest .
Fyrplats och lotsstation i havsbandet utanför Valdemarsvik, Östersjön där arb farfar som fyrmästare 1932-1934
Fyrplats och lotsstation i Stockholms skärgårds södra havsband. Fyrpersonalens bostadshus ligger på norra sluttningen av berggrunden nedanför fyrtornet. Lotsarnas ligger dels på västra, dels på östra sidan av ön, vid de små vikarna nordvart om fyren. Farfars sista fyr  Han blev sjuk tyvärr  och avled 1946  men han arb där 1934-12-01 - 1943-12-31  han var fyrfolk i 28 år men havet präglade honom i många fler  år . Önskar jag fått träffa honom . Men finns i mitt hjärta ändå  Vila i frid  du har fått rida ut i många stormar och blinkat åt många båtar  Landsort ska jag besöka i sommar .
   
Allmänt | | En kommentar |
Upp