En promenad i gamla Djurgårdsstaden

Djurgårdstaden kyrka  från 1800
Underbar fläder
 

Djurgårdsbageriet, i hörnet Breda gatan/Långa gatan, är ett putsat tvåvåningshus. Bageriet uppfördes år 1852 efter stadsarkitekt Axel Nyströms ritningar. Byggherre var bagare Johan Thiel. Senaste renoveringen genomfördes år 2011. Hela huset är idag en privat bostad.

 En vacker gamal pump där det hämtades vatten ifrån
Långa gatan är den längsta gatan i kvarteret, den är 150 meter lång och löper parallellt med Beckholmsvägen. I dess nordvästliga ände finns Gröna Lunds gamla huvudentré.
Underbar stenläggning
Avslutade med en god lunch på en liten fin krog som har varit en gamal skrot upplag kallas  Skroten
 
 
 
 

DJURGÅRDSSTADENS HISTORIA

Djurgårdsstaden kallades förr Båtsmansstaden. Vid svenska örlogsflottans förflyttning 1646-47 från gamla Skepps-Holmen (Blasieholmen) till nya Skeppsholmen (Johan III:s Lustholme) väcktes tanken på att grunda ett hospital för sjuka och uttjänta båtsmän. Man tror att Djurgårdsstadens uppkomst kan härledas till det Kungliga brev från drottning Christina, den 31 oktober 1646, som behandlar detta ärende. Brevet hade följande lydelse:

 

De första husen i Djurgårdsstaden
Den första bebyggelsen bestod av fjorton små hus som beställdes från Åland. Stugorna anlände till Stockholm år 1668 och sattes upp på den plats där nuvarande Allmänna gränd gränsar till Stora vägen där de fungerade som sjukstugor för båtsmän. Därför anses årtalet 1668 vara året då Djurgårdsstaden uppstod.

 

 

Teten är tagen från Källa: Henrik Alm: ”Djurgårdsstaden – en trehundraårig idyll”

 

 
Allmänt | |
Upp